Najbardziej szumiąca głoska na świecie

Podczas prawidłowej wymowy głoski „sz” czubek języka uniesiony jest do góry, do wałka dziąsłowego, zęby są zbliżone – między nimi powstaje wąska szczelina, wargi lekko zaokrąglone, wysunięte do przodu.

Głoska „sz” jest podstawową w szeregu: sz, ż, cz, dż dlatego bardzo ważne jest jej opanowanie.

Ma to bezpośredni wpływ na tempo oraz jakość korekty wymowy pozostałych głosek z tego szeregu.

1. Przygotowujemy narządy mowy-

a. ćwiczenia oddechowe:

 https://drive.google.com/open?id=1h9mphVuoPqOx4FJgmJXpK-vzefH-XrKm

b. ćwiczenia żuchwy:

https://drive.google.com/open?id=1vYk7fEkSdIVS6AG0RlQ8cbZw6LcW_gdo

c. ćwiczenia warg:

https://drive.google.com/open?id=1i4wZAicZBV6ByFfwinrXHO-iYKeBD8ZS

d. ćwiczenia języka:

https://drive.google.com/open?id=1-UDHSZrKlkV7ORgOOMBUrbc5WQGvmaK9

https://drive.google.com/open?id=1YAW9JkPJCMXgf_xH8xsJEbc_3cu715o1

https://drive.google.com/open?id=1YPkjf2WjAgtPzQMuH-kTIcuJx1CgzGbJ

 e. ćwiczenia rozluźniające:

https://drive.google.com/open?id=1sm_HwAbZ5GT4BnBYX4lfYdzgeP8p_6cn

2. Wywołujemy głoskę "SZ":

 https://drive.google.com/open?id=1khvY4iXp8ETiKC7CokvaRrTkcSPXNue8

3. Różnicujemy głoski opozycyjne sz-s "Gaszenie pożaru"

Pewnego razu u pana Antoniego wybuchł pożar. Płomienie szybko rozprzestrzeniały się i były bardzo zadowolone z tego, że mogą wyrządzić tyle szkody. Sąsiedzi zauważyli pożar i wezwali straż pożarną. Dzielni strażacy rozwinęli długi wąż i zaczęli polewać płomienie wodą.

Płomienie zaczęły się kurczyć i syczeć – „s, s, s, s, s, s”, a woda szumiała „sz, sz, sz, sz”. Sąsiedzi cieszyli się, gdy woda zalewała ogień i gdy słyszeli szum wody: s, s, s, s sz, sz, s, klaskali z radości, gdy zaś słyszeli syczące płomienie opuszczali ręce.

Podczas zabawy zwracamy się do dziecka z prośbą, by pomogło strażakom przy gaszeniu pożaru. Dzieci za przykładem sąsiadów klaszczą w ręce, gdy słyszą szum wody, a opuszczają je, gdy słyszą syczenie wody.

Pomoce do zabawy: obrazek wozu strażackiego i obrazek z płomieniami i wodą.