Godziny pracy w nowym roku szkolnym

W tym roku szkolnym na zajęcia z profilaktyki logopedycznej zapraszam dzieci
w poniedziałki i wtorki w godzinach 12.00- 14.30

W miarę możliwości grupy do terapii będą tworzone z dzieci uczęszczających do tej samej grupy przedszkolnej oraz z zachowaniem  wymaganego reżimu sanitarnego.

Rodziców zainteresowanych udziałem swojego dziecka w Przesiewowych Badaniach Mowy proszę o podpisanie odpowiedniej zgody, które zostaną udostęnione na zebaraniach grupowych. W pierwszej kolejności zostaną przebadane dzieci 6 i 5- letnie (wrzesień/październik) oraz dzieci 4- letnie.

Życzę Wszystkim Dobrego Roku Szkolnego

Jadwiga Kowalczyk