Dzień kolorowej skarpety- Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

 
Mowa dziecka z zespołem Downa będzie zawsze w pewien sposób zniekształcona. Mają na to wpływ warunki anatomiczne narządów mowy (budowa języka, podniebienia, obniżone napięcie mięśniowe) oraz zdolności rozumienia mowy. Jednym z czynników wpływających na wadliwą wymowę jest zły sposób oddychania – wdechy są krótkie i powoduje to mówienie na wdechu. Mowa dzieci z zespołem Downa jest zbyt wolna lub zbyt szybka, a ich głos często jest matowy i chrapliwy. Nierzadka wada słuchu powoduje, iż dziecko nie jest w stanie dobrze rozróżniać słyszanych dźwięków, a w konsekwencji naśladować ich w prawidłowy sposób. Częste jest zastępowanie wymawianych głosek innymi, przestawianie głosek w wyrazach, upraszczanie grup głosek (wymowa dwu lub jednej głosek zamiast trzech) czy skracanie wyrazów.
 

Rozwój mowy dziecka z zespołem Downa

Etap rozwoju mowy

Rozwój mowy dziecka zdrowego

Rozwój mowy dziecka z zespołem Downa

Głużenie

2 – 4 miesiąc życia

4 – 13 miesiąc życia

Gaworzenie

Ok. 6 miesiąca życia

7 miesiąc życia – 6 rok życia

Posługiwanie się słowami, tzw. okres wyrazu

Ok. 1 - 2 roku życia

18 miesiąc życia – 10 rok życia

Wypowiedzi dwuwyrazowe

Ok. 2 – 3 rok życia

4 – 14 rok życia

Etap rozwoju mowy

Rozwój mowy dziecka zdrowego

Rozwój mowy dziecka z zespołem Downa

Głużenie

2 – 4 miesiąc życia

4 – 13 miesiąc życia

Gaworzenie

Ok. 6 miesiąca życia

7 miesiąc życia – 6 rok życia

Posługiwanie się słowami, tzw. okres wyrazu

Ok. 1 - 2 roku życia

18 miesiąc życia – 10 rok życia

Wypowiedzi dwuwyrazowe

Ok. 2 – 3 rok życia

4 – 14 rok życia