Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Mowę rozumiemy dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu słuchu fonematycznego. Ta złożona operacja mówienia i rozumienia wymaga od dziecka wyodrębnienia z potoku mowy słowa, w słowie- sylab, w sylabie- głosek. Zaburzenia mowy i trudności w czytaniu i pisaniu mają często swoje źródło w nieumiejętności różnicowania głosek. Dlatego ważne jest prowadzenie ćwiczeń słuchowych różnicujących głoski opozycyjne, np. p- b, k- g, sz- ż doskonalące procesy analizy i syntezy słuchowej. Zmiana głoski w wyrazie powoduje zmianę znaczenia słowa. Poniższy tekst można wykorzystać do wspólnego czytania z dzieckiem (czytanie uczestniczące) , analizowania sylabowego i głoskowania wyrazów z głoskami opozycyjnymi, np. basie-bazie, góry-kury.