Zapraszam do zabawy z nową piosenką 'Z wiosną'.

Zapraszam do zabawy z nową piosenką 'Z wiosną'.
Na początek nauczymy się refrenu (Rodzic czyta po 1 linijce, dziecko powtarza):
Hej, hej, hej,
Tra la la
Tańczmy z wiosną ty i ja.
Hop, hop, hop,
Tra la li
Z wiosną zatańcz dziś i ty.

Przy kolejnym powtórzeniu wzbogacamy piosenkę o klaskanie, tupanie...
Hej hej hej (3 klaśnięcia)
Tra la la (3 tupnięcia)
Tańczmy z wiosną ty i ja. (1 obrót)
Hop hop hop (3 podskoki)
Tra la li (3 tupnięcia)
Z wiosną zatańcz dziś i ty. (1 obrót)

Teraz posłuchajcie piosenki. Postarajcie się włączyć w śpiew refrenu oraz klaskanie, tupanie i inne figury.

Link do piosenki 'Z wiosną' - piosenka na powitanie wiosny
https://youtu.be/MYQbYYVelR0

Miłej zabawy!