"Z wiosną" cz.II

Witajcie Smerfy i Biedronki! 

Ostatnio poznawaliśmy refren nowej piosenki "Z wiosną". Dziś nauczymy się I zwrotki. Postarajcie się powtarzać kolejno słowa. (Rodzic czyta krótkimi fragmentami, dziecko dokładnie powtarza. Warto powtórzyć słowa zwrotki 2-3 razy zanim zaśpiewa się ją z nagraniem i wyjaśnić dziecku znaczenie słów: forsycje, skowronki, magnolie):

I zwrotka:
Forsycje otwierają swe pąki,
Już powróciły szare skowronki.
Piękne magnolie weselą oczy,
Wiosenny świat jest taki uroczy.

Refren:
Hej, hej, hej
Tra la la       
Tańczmy z wiosną ty i ja.
Hop, hop, hop 
Tra la li           
Z wiosną zatańcz dziś i ty.

A teraz spróbujmy dołączyć ruch (do każdej linijki w zwrotce):

- złączone dłonie otwierają się jak pąki
- ręce szeroko w bok poruszają się jak skrzydła ptaków
- okulary
- machamy rękami nad głową.

Refren już znacie. Spróbujcie zaśpiewać razem z nagraniem. Dołączcie też ruch w czasie I zwrotki i refrenu. Piosenkę można powtórzyć kilkakrotnie.

https://www.youtube.com/watch?v=MYQbYYVelR0

Miłej zabawy!