Uroczystość zakończenia projektu "Wielcy Polacy"

10 listopada w naszym przedszkolu grupa "Wesołe Duszki" przygotowała uroczystość z okazji Święta Niepodlełości.

Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty listopada!
Tym, co padli za Ojczyznę

hołd wdzięcznoś ci Polska składa.
I my przedszkolaki o tym pamiętamy
i dlatego dzisiaj, razem tu się spotykamy.

 

Na zakończenie uroczystości najmłodsze dzieci grupy "Smerfy" zostały przyjęte do grona PRZEDSZKOLAKÓW!!!