Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Już poraz poraz kolejny mogliśmy brać udział w IV Lubelskich Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem jest Prezydent Miasta Lublin przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”, Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Forum Kobiet Lublina oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywa ma na celu promowanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości na temat praw, potrzeb i możliwości tej grupy społecznej, a także przełamywanie stereotypowego wizerunku osób niepełnosprawnych jako zależnych oraz biernych zawodowo.