Spotkanie z muzyką

Odwiedziny Nowali Antoniny Kapusty z domu Marchwickiej wraz z muzykami z filharmonii pod tytułem " Muzyczne nowalijki "