Radio Lublin

Jubileusz pierwszego w województwie przedszkola integracyjnego

25 lat temu powstało pierwsze w województwie lubelskim przedszkole integracyjne. Mieści się ono przy ul. Gospodarczej w Lublinie. Od tego czasu przez placówkę przewinęły się setki niepełnosprawnych dzieci.

Jubileusz będzie połączony z obchodami 50-lecia powstania placówki, która z czasem przekształciła się w przedszkole integracyjne.

- Inne przedszkola korzystały z naszych doświadczeń w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie, z autyzmem, czy innymi niepełnosprawnościami - mówi dyrektor przedszkola Marta Stefańczyk: - Integracja polega na wspólnym przebywaniu, wspólnej zabawie i pracy dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Są oni równoprawnymi partnerami do pracy i zabawy. Dzieci zdrowe są naturalnymi pierwszymi terapeutami dla dzieci niepełnosprawnych.

Obecnie do Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 40 chodzi prawie setka dzieci, z czego 24 ma specjalne potrzeby edukacyjne.

Autor Sebastian Pawlak Radio Lublin

Źródło:

http://radio.lublin.pl/news/5931861083ba885b0e3c986f