Dogoterapia

Istotą dogoterapii jest bezpośredni kontakt podopiecznego z psem i terapeutą – dlatego jest ona terapią kontaktową. Poprzez dogoterapię możliwe jest wspieranie zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej; terapia może mieć formę indywidualną bądź grupową. Zajęcia z psem dostosowuje się każdorazowo do potrzeb i możliwości uczestnika (lub uczestników) zajęć. Ważne jest, aby terapia miała swój cel, którego osiągnięcie przyniesie radość korzystającym – wzmocni ich poczucie własnej wartości, wspomoże ich rozwój oraz poczucie sprawstwa.

30.09.2016r. odbędą się zajęcia z Milką w grupach:) Zapraszam!!!