Wymyślamy wspólnie Lublin - konkurs

Drodzy rodzice
Wydział strategii i przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w ramach realizowanego projektu

„Wymyślamy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”

organizuje dla dzieci

KONKURS „DZIECIAKI O PRZYSZŁOŚCI # LUBLIN 2030

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej , w wybranej przez siebie technice, która będzie przedstawiała wyobrażenia na temat Lublina w 2030 r.
Celem konkursu jest poznanie dziecięcej wizji miasta przyszłości – Lublin 2030. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 6 – 12 lat
Informacje o konkursie będą publikowane również na stronie www.2030.lublin.eu oraz profili Facebook Lublin 2030 https://www.facebook.com/Lublin2030