" Skakanka"

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej aplikacji " Skakanka", która jest metodą rozwoju funkcji poznawczych dodatkowo, ksztaltuje pecepcje zmysłową (np.słuchową, wzrokową). Ponadto metodą ta pomaga doskonalić pamięc, spostrzegawczość koncentrację uwagi na zadaniu, jej przeżutnosc, selektywność informacji, czujność i czas reakcji oraz samokontrolę dziecka.