SEKWENCJE

Polecenia do ćwiczeń


Sekwencje
Rozpoczynamy ćwiczenie od prostej sekwencji dwuelementowej pamiętając o tym, iż układamy według stopnia trudności:

Naśladowanie – terapeuta lub rodzic układa naprzemiennie dwa wzory rysunków, a następnie dziecko ma za zadanie pod spodem odtworzyć taki sam wzór (należy wydrukować tyle rysunków, ile wymaga tego zadanie). Po opanowaniu naśladowania sekwencji dwuelementowych można przejść do sekwencji trzyelementowych oraz czteroelementowych. Można ułożyć również sekwencje, gdzie takie same elementy sąsiadują ze sobą.

Kontynuowanie sekwencji – na początek układamy sekwencję dwuelementową np.: mama, tata, mama – to jest podstawa. Zadaniem dziecka jest dokończenie sekwencji z rozłożonych rysunków na stoliku.
Uzupełnianie sekwencji – ten etap również można rozpocząć od sekwencji dwuelementowych – terapeuta lub rodzic układa wzór np. z 6 elementów, pomijając 5. Zadaniem dziecka jest poprawnie uzupełnić sekwencję pasującym rysunkiem.

Samodzielne układanie sekwencji – zadaniem dziecka jest samodzielne ułożenie sekwencji.

Sekwencje z przygotowanych rysunków sugerujemy ułożyć w taki sposób w jaki są przedstawione na planszach (celowo w drugim przykładzie są 2 ikonki taty obok siebie).

Domykanie rysunku (Instrukcja rysowania)
Szeregi skonstruowane zgodnie z zasadą stopniowego domykania rysunku, czyli rysunki należy ułożyć tak, by krok po kroku powstał cały rysunek.
Zacznij ćwiczenie układając dwa pierwsze elementy szeregu. Dziecko musi dołożyć kolejne elementy.

Naśladowanie – terapeuta lub rodzic układa wzór a dziecko ma odtworzyć taki sam pod spodem (należy wydrukować dwa komplety rysunków).

Kontynuowanie – terapeuta lub rodzic układa dwa pierwsze elementy szeregu, a dziecko ma za zadanie prawidłowo dołożyć kolejne elementy.

Niezwykle ważne jest o tym, aby pamiętać o układaniu od lewej do prawej.