integracja sensoryczna

W tym roku przedszkole oferuje nową formę terapii- Integrację Sensoryczną, jest to metoda odnosząca się do sfery motorycznej. W pierwszych trzech latach życia dziecka istnieje silny związek między rozwojem funkcji poznawczych i motorycznych dlatego terapię SI można traktować jako terapię bazową, dającą podwaliny do całościowego rozwoju dziecka. Rozwój małego dziecka jest fascynujący, wielokrotnie potencjał rozwojowy dziecka budzi w nas podziw i zaskoczenie. Cieszy nas każdy sukces, odkrycie, nowa umiejętność. Lubimy obserwować nasze dzieci, jak również je porównywać z rówieśnikami. Czasami coś zaczyna nas niepokoić, przykuwać naszą uwagę. Obawy mogą dotyczyć wielu aspektów: trudności ze snem, nadmiernym pobudzeniem, trudnościami z przechodzeniem na stałe pokarmy, słabym kontaktem wzrokowym, słabsze zainteresowanie zabawkami i otoczeniem, opóźnione osiąganie tzw. .kamieni milowych –siadanie, czworakowanie , chodzenie, niezgrabność ruchowa. Dzięki plastyczności neuronalnej mózgu wiele z tych trudności przemija, jednak nie zawsze tak jest. Tu właśnie pojawia się miejsce dla terapeuty Integracji Sensorycznej, który pomoże rodzicom ocenić czy dziecko da rade samo przezwyciężyć swoje trudności czy wymaga interwencji specjalisty. Według twórczyni metody Jane Ayers prawidłowy odbiór, organizacja, opracowywanie informacji płynących z mózgu są podstawą do prawidłowego odbioru rzeczywistości, adekwatnego zachowania i uczenia się. Wtedy zarówno rozwój społeczny, emocjonalny jak i poznawczy dziecka przebiega prawidłowo. Dzieci, które mają problemy natury sensorycznej nie funkcjonują płynnie, ich zachowania są zdezorganizowane, przez to nie mogą aktywnie uczestniczyć w doświadczeniu dzieciństwa.

Drodzy rodzice, jeżeli zachowanie waszych dzieci budzi niepokój, zawsze warto skonsultować się ze specjalista, który pomoże znaleźć przyczynę.

Warto obserwować maluchy jak reagują:

-na dźwięki (ich natężenie, wysokość)

-na ruch (są zbyt szybkie, za wolne, nieporadne, )

-na smaki i zapachy

-na dotyk

Wszystko to jest istotne aby jak najwcześniej zauważyć problem i zacząć pracę nad jego rozwiązaniem.