Informacje

2014-03-06

integracja sensoryczna

W tym roku przedszkole oferuje nową formę terapii- Integrację Sensoryczną, jest to metoda odnosząca się do sfery motorycznej. W pierwszych trzech latach życia dziecka istnieje silny związek między rozwojem funkcji poznawczych i motorycznych dlatego terapię SI można traktować jako terapię bazową, dającą podwaliny do całościowego rozwoju dziecka. Rozwój małego dziecka jest fascynujący, wielokrotnie potencjał rozwojowy dziecka budzi w nas podziw i zaskoczenie. Cieszy nas każdy sukces, odkry ...Więcej