Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia mające na celu usprawnianie funkcji motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych. Ćwiczenia są dobierane indywidualnie, w zależności od potrzeb dziecka. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na postawę ciała w trakcie pracy stolikowej. Ponadto ćwiczenia mają na celu:

  •  Stabilizację posturalną
  • Stabilizację obręczy barkowej
  • Doskonalenie funkcji stabilizacyjnej i manipulacyjnej rąk
  • Wzmacnianie siły mięśniowej kończyn górnych
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej
  • Prawidłowy rozwój chwytu narzędzia pisarskiego
  • Poprawę czucia głębokiego dłoni
  • Rozwój lateralizacji i dominacji półkulowej