Dogoterapia

Dzieci objęte Programem Dogoterapii uczęszczające do naszej placówki inaczej postrzegają świat. Mają problemy w odbieraniu otaczającej je rzeczywistości. Ich procesy i funkcje poznawcze jak również sfera emocjonalna są zaburzone. Mają problemy z koncentracją uwagi, charakteryzuje je niemożność skupienia uwagi na przedmiotach, zjawiskach, które nie są połączone z wyraźnym zaangażowaniem uczuciowym. Zaburzenia w sferze emocjonalno – poznawczej sprawiają, że kontakt dzieci ze środowiskiem jest zniekształcony. Na to „nakłada się” umiejętność czynnego radzenia sobie ze swoimi lękami, potrzebami i emocjami.

Jedną z form terapii osób niepełnosprawnych doskonale łączącą rehabilitację

i zabawę jest dogoterapia. Jest to metoda wykorzystująca w terapii kontakt

z psem. W czasie zajęć i zabaw spontaniczność i naturalna radość psa pozwala

odczuć satysfakcję i sukces z wykonywanych przez dziecko zadań, a nade

wszystko mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań.

Trudno wyobrazić sobie bardziej atrakcyjną i pociągającą formę zabawy,

gdzie właśnie pies wyzwala chęć zdobywania nowych doświadczeń mimo wysiłku

i wielu nieudanych prób. W czasie zajęć dogoterapii nauka nowych umiejętności

przychodzi niepostrzeżenie, dając ogromną radość dziecku. Bez stresujących

powtórzeń czynności nielubianych, w naturalny sposób uruchamiane

są nowe kompetencje, np.: raczkowanie, chwytanie, mowa.