CO MA OBNIŻONE NAPIĘCIE DO MAŁEJ MOTORYKI?

Bardzo często mówi się o napięciu mięśniowym u dzieci.

W szczególności obniżonym, kiedy to obserwuje się nieprawidłowości w rozwoju niemowląt oraz dzieci starszych.

Czym jest napięcie mięśniowe?

"Każdy człowiek, niezależnie od czynności, wykonuje pracę mięśniową. Zarówno podczas ruchu siadania na krześle czy w trakcie ćwiczeń, korzystamy z tak zwanego tonusu mięśniowego czyli odpowiedniego napięcia mięśniowego, które utrzymuje nasze ciało w równowadze i pozwala nam na wykonywanie ruchów takich jak siadanie czy chodzenie (...)

 

"Zbyt niskie napięcie powoduje, że dziecko jest bierne. Dużą trudność sprawia mu inicjowanie ruchu, dlatego wymaga od rodzica dużo uwagi, noszenia na rękach, podawania przedmiotów, wydaje się, że jest mało ciekawe świata i rozleniwione. Niskie napięcie mięśniowe przyczynia się do późniejszego osiągania kamieni milowych (dziecko późno zaczyna trzymać głowę, przewracać się na boki, siadać).Obniżone napięciemięśniowe (hipotonia mięśniowa) to schorzenie, w przebiegu którego układ nerwowy nie współpracuje prawidłowo z układem mięśniowym. Droga impulsu nerwowego, która biegnie z mózgu do mięśni, jest uszkodzona. Skutkiem jest niedostateczna odpowiedź na ten impuls, co przejawia się zbyt "luźnymi", wiotkimi mięśni."

 

Tak jest w wieku niemowlęcym kiedy to widoczne są pierwsze objawy obniżonego napięcia u dziecka.

Z biegiem czasu, dziecko nabywa nowe umiejętności a ich jakość nie jest dla rodzica / nauczyciela wystarczająca.

Dlaczego?

Obniżone napięcie tułowia wymaga od dziecka zwiększonego napięcia rąk i nóg np. po to aby się lepiej stabilizować podczas zabawy na dywanie lub wykonując zadania w kartach pracy.

Jak wobec tego pisać skoro brzuch nie jest gotowy a ręka odmawia posłuszeństwa?

Zacznijmy od fundamentu, czyli od wzmacniania mięśni brzucha.

Gdy mięśnie odpowiedzialne za postawę ciała się wzmocnią i ustabilizują, łatwiejsze stanie się rysowanie i pisanie.