Informacje

2015-01-26

SPECJALISTA

fotoFizjoterapia to dział współczesnej medycyny klinicznej wykorzystujący do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki różne formy energii. Wywodzi się z uprawianego od najdawniejszych czasów przyrodolecznictwa i określa te metody, które zostały dowiedzione naukowo i na tej podstawie znacznie rozwinięte. Fizjoterapia może być samodzielną metodą leczenia lub stanowić uzupełnienie farmakoterapii i leczenia operacyjnego oraz podstawę rehabilitacji i profilaktyki. Innymi słowy ...Więcej

2013-11-19

Dogoterapia

Dzieci objęte Programem Dogoterapii uczęszczające do naszej placówki inaczej postrzegają świat. Mają problemy w odbieraniu otaczającej je rzeczywistości. Ich procesy i funkcje poznawcze jak również sfera emocjonalna są zaburzone. Mają problemy z koncentracją uwagi, charakteryzuje je niemożność skupienia uwagi na przedmiotach, zjawiskach, które nie są połączone z wyraźnym zaangażowaniem uczuciowym. Zaburzenia w sferze emocjonalno – poznawczej sprawiają, że kontakt dzie ...Więcej

2013-11-19

Dogoterapia

fotoDogoterapia  Dzieci objęte Programem Dogoterapii uczęszczające do naszej placówki inaczej postrzegają świat. Mają problemy w odbieraniu otaczającej je rzeczywistości. Ich procesy i funkcje poznawcze jak również sfera emocjonalna są zaburzone. Mają problemy z koncentracją uwagi, charakteryzuje je niemożność skupienia uwagi na przedmiotach, zjawiskach, które nie są połączone z wyraźnym zaangażowaniem uczuciowym. Zaburzenia w sferze emocjonalno – poznawczej sprawia ...Więcej