Szkoła dla Rodziców cz.3

Szkoła dla Rodziców cz.3
Problemy związane ze stresem
Narasta zagrożenie chorobą , narasta lęk przed pandemią u dorosłych. W tej sytuacji lepiej jest pozostawać z dzieckiem w domu i zachować spokój. Dzieci zazwyczaj przejmują emocje i zachowania od najbliższych. Rodzic ma zapewnić bezpieczeństwo i oparcie swojemu maluchowi. Jednak w miarę upływu czasu przedłużanie czy narastanie sytuacji stresowej może powodować u ludzi różne reakcje psychiczne . Dopóki stresor wpływa mobilizująco na człowieka i nie trwa zbyt długo, umożliwia adaptację do nowych trudnych warunków. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, reakcją na czynnik stresowy może być strach albo lęk. Strach odnosi się do konkretnej sytuacji np. gdy dziecko przestraszyło się groźnego zwierzaka, jest uzasadniony, jest fizjologiczną reakcją na stres. Natomiast lęki są reakcjami wyolbrzymionymi albo nieadekwatnymi do bieżącej sytuacji . Lęk jest patologiczny, gdy reakcja na zagrożenie jest nadmierna, nieadekwatna do bodźca, nie spełnia roli adaptacyjnej i utrudnia funkcjonowanie. Osoby w każdym wieku mogą mieć problemy związane z silnym stresem np. w formie ostrej reakcji kryzysowej - wyczerpania psychicznego, szoku psychicznego - te przemijają , trwają zazwyczaj do kilku dni. Czasem mogą się pojawić zaburzenia stresowe pourazowe, gdy stresujące wydarzenie jest wyjątkowo zagrażające , katastroficzne bądź długotrwałe. Zdarzają się także zaburzenia adaptacyjne, które pojawiają się pod wpływem trudności w przystosowaniu się do stresowych wydarzeń lub nowych, ciężkich, przykrych sytuacji życiowych. Przyczyną może być np. utrata bliskiej osoby przez chorobę, długotrwałe odcięcie kontaktu emocjonalnego, śmierć ;rozwód separacja rodziców; ciężka choroba u siebie lub w rodzinie, utrata pracy przez bliskich, udział w wypadku, zmiana miejsca zamieszkania, emigracja, pójście do nowej placówki… Mogą się pojawić u ludzi w każdym wieku, ale w zależności od tego, ile lat ma pacjent, przebiegać mogą w różny sposób. Zaburzenia adaptacyjne dzieci i młodzieży przejawiają się zwykle niepokojem, zaburzeniami zachowania ,dziecko doświadcza zwykle częstych wybuchów złości , agresji, może pojawiać się impulsywność, gniew. W najmłodszej grupie wiekowej zaburzenia adaptacyjne prowadzić mogą do regresu, np. kilkulatek ponownie może zacząć ssać swój kciuk, dziecinnie mówić, moczyć się. Nieco inne niż u osób dorosłych bywają zazwyczaj przyczyny zaburzeń adaptacyjnych dzieci i młodzieży. Wg dr T. Nęckiego - w ich przypadku najczęściej wiąże się to z rozwodem rodziców lub sytuacją, gdy opiekunowie dziecka często kłócą się ze sobą w domu. Stąd teraz ogromna prośba do rodziców, aby na nieprzewidziane czynniki zewnętrzne / związane z epidemią / nie nakładały się także czynniki domowe. Tak wiele zależy od nas jako rodziców. Odpowiedzialność za zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka jest w naszych rękach… W niepokojących nas przypadkach zachowań wskazana jest konsultacja psychiatryczna, terapia poznawczo-behavioralna u psychoterapeuty, czasami potrzebne bywa wspomaganie leczeniem farmakologicznym.


/oprac. na podstawie art. E. Wołynczyk - Gmoj i art.T.Nęckiego/