Obchodzimy setną rocznicę urodzin naszego papieża Polaka

 

 

 

Dzisiaj poszerzamy wiadomości, jak wyglądała droga życiowa młodego Karola Wojtyły,że został naszym papieżem i Świętym. 

Wspólnie z rodzicami zachęcam do obejrzenia filmu : Jan Paweł II historia papieża Polaka  https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE       

Odpowiedzcie potem na pytania:

    Gdzie się urodził Karol Wojtyła ? W jakich miastach mieszkał potem Karol Wojtyła?

    Jakim imieniem nazywała go rodzina i koledzy?

    Co było jego pasją życiową, kim chciał zostać w przyszłości?

    Jakie sporty lubił uprawiać Lolek? 

    Co studiował Karol Wojtyła?

    Kiedy został wybrany papieżem?

    Czy odwiedzał  jako papież swój rodzinny kraj i  ukochane Wadowice?