Wycieczka do lasu

Idziemy do lasu: marsz – lewa ręka, prawa noga naprzód i na odwrót. Dziecko podskakuje: lewe kolano, prawa ręka naprzód i na przemian.

Oglądapmy zaproponowany film o leśnych zwierzętach: Domisie- Leśna wycieczka
Rozmowa na temat leśnych zwierząt.

 • Jakie zwierzęta żyją w lesie?

 • Jak się nazywają ich domy?

 • Co jedzą zwierzęta?

 Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

 • Język skacze jak wiewiórka (język na brodę i do nosa).

 • Przeciska się jak wąż między kamieniami (język wypycha policzki).

 • Skacze jak sarenka (kląskanie językiem).

 • Zsuwa się po pniu drzewa jak niedźwiedź (język ślizga się po podniebieniu).

 • Stuka w drzewo jak dzięcioł (język stuka w podniebienie, usta szeroko otwarte).

 

 Ćwiczenia oddechowe.

Zdmuchiwanie z dłoni papierowych motyli (wdech nosem – silny wydech ustami).

Naśladowanie dźwięków z otoczenia- onomatopeje

 • Sowa – hu hu

 • Bąk buczy – bżżż...

 • Drzewa szumią – szszsz...

 • Z oddali dobiega głos pociągu – cz... cz... cz...

 

Zabawa w „Echo”- ćwiczenia artykulacyjne

Dzieci powtarzają po logopedzie grupę „szcz” z samogłoskami w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz nazwy obrazków ze zbitką „szcz” (szczur, szczęka, szczupak, szczypiorek, szczeniaczek, szczotka, pszczoła, świerszcz, deszcz, płaszcz, leszcz, chrabąszcz).