Zabawy dla grup z profilaktyki logopedycznej cz.2

Zapraszam do zabaw wywołujących poprawne głoski szumiące, a więc :sz, ż, cz, dż. Są to oczywiście propozycje, nie MUSIMY robić wszystkiego na raz.

Ćwiczenia przygotowawcze (Dzieci je robią na naszych zajęciach, więc są już dobrze znane):

https://www.youtube.com/watch?v=NMj_e3BiZwc

https://www.youtube.com/watch?v=I8Ay1OiqCBU

 

A dla wszystkich, którzy potrafią już wypowiedzieć poprawną głoszkę SZ zachęcam do świetnych zabaw proponowanych tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=W-s4QJPEFkY&t=414s