Sowa Mądra Głowa

Zapraszam starszych przedszkolaków do ćwiczeń słuchowych. Utrwalamy słuchowe i wzrokowe wzorce samogłosek i spółgłosek. Wyodrębniamy głoskę na początku wyrazu. Te zabawy pozwolą Wam na zdobywanie szkolnych umiejętności czytania i pisania ze słuchu.
Waszą nauczycielką będzie Pani Sowa.
 Lekcja 1:
 
Przerwa:
 
 Lekcja 2: