Odpowiadamy na pytania

 • Kto to jest?

  Kto to jest?

 • Co zakłada Mikołaj?

  Co zakłada Mikołaj?

 • A co teraz zakłada Mikołaj?

  A co teraz zakłada Mikołaj?

 • Czy Mikołaj zakłada skarpety?

  Czy Mikołaj zakłada skarpety?

 • Co zakłada Mikołaj na końcu?

  Co zakłada Mikołaj na końcu?

 
KTO TO JEST?
 
To jest Mikołaj.
 
CO ZAKŁADA MIKOŁAJ?
Mikołaj zakłada okulary.
Mikołaj zakłada czapkę.
Mikołaj zakłada spodnie.
Mikołaj zakłada płaszcz.
 
 Małe dziecko uczące się mówić musi mieć od nas dorosłych jasny przekaz: SŁOWA MAJĄ MOC.  Każde słowo niesie za sobą informację. Kiedy mówi daj lub da da- coś dostaje. Każde, nawet najmniejsze próby werbalizacji są przez nas zauważane i wzmacnianie. W ten sposób modelujemy i wzmacniami jego motywację do mówienia.

Dla dzieci dobrze mówiących oglądanie obrazków i ich omawianie poprzez zadawanie pytań, odpowiedzi na pytania jest treningiem budowania dialogów, poszerzaniem słownictwa a przede wszystkim pogłębianiem relacji i przenoszeniem ich na wyższy językowy poziom.

Odpowiadając na pytania według schematu uczymy dziecko budowy zdań oznajmujących, utrwalamy ich schemat, by przenieść potem tę umiejętność do samodzielnego zadawania pytań i ich rozumienia. Mowa ma znaczenie.
Budujmy wzajemne więzi poprzez oglądanie książek, ilustracji, zdjęć. Komentujmy co widzimy z dzieckiem, np. wystawy sklepowe, bajki, drogę do domu...Mowa ma znaczenie:)