List do Papieża

Jan Paweł II był pierwszym Papieżem, który napisał list do dzieci. Papież niezwykle mocno kochał dzieci, zawsze chciał aby miały godne i dobre życie. Oto fragmenty tego listu:

"Drogie dzieci!
(...)

Pozwólcie, drodzy chłopcy i dziewczęta, że na zakończenie tego Listu przypomnę słowa Psalmu, które mnie zawsze wzruszały: Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone! (por. Ps 113[112],1-3). Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed oczyma twarze dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do was, moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana!

A ponieważ człowiek winien chwalić Boga przede wszystkim własnym życiem, nie zapominajcie o tym, co dwunastoletni Jezus powiedział swojej Matce i Józefowi w Świątyni jerozolimskiej: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Człowiek chwali Boga przez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje o sobie znać już w duszy dziecka: powołuje do życia w małżeństwie czy też do kapłaństwa; powołuje do życia zakonnego, a może do pracy na misjach... Kto wie? Módlcie się, drodzy chłopcy i dziewczęta, abyście rozpoznali, jakie jest wasze powołanie, i abyście mogli później iść wielkodusznie za jego głosem.
(…)

Watykan, 13 grudnia 1994 r.
Jan Paweł II"

Zadanie dla Was:
Napiszcie list do kogoś bliskiego. List to taka rozmowa, tylko npisana. Taki specjalny sms> Kto umie pisać zrobi to sam, a inni poproszą o to rodzeństwo lub mamę. Napiszcie wspólny list np. do babcie, któa mieszka w innym mieście. Można list narysować. Jak go zaczniecie? Jak zakończycie? O czym chcecie powiedzieć i komu? Potem list wkładamy do koperty, adresujemy ( w tym pomogą Wam rodzice- trzeba znać dokłądny adres zamieszkania osoby do której piszecie) naklejamy znaczek i wrzucamy do czerwonej skrzynki. Sprawicie tym wielką radość!