Dopasuj dźwięk

Każdy głos i każdy instrument brzmi inaczej. Rozróżnianie tych odmiennych brzmień może sprawiać trudności dziecku z problemami z przetwarzaniem wrażeń słuchowych. Ta zabawa uczyni rozpoznawanie dźwięków ciekawym i przyjemnym zajęciem.

Cele/Korzyści:
-Liczenie na głos to podstawowa umiejętność językowa.
-Podnoszenie guzików i fasolek oraz wrzucanie ich do pojemników poprawia koordynację oko - ręka i małą motorykę.
-Słuchanie i rozróżnianie brzmienia zawartości pojemników poprawia dyskryminację słuchową i pamięć słuchową.
-Potrząsanie pojemnikami poprawia stopniowanie siły ruchu, koordynację obustronną i świadomość rytmu.

Potrzebne przedmioty:
Dziesięć pustych identycznych pojemników, na przykład małe plastikowe butelki.
Pięć rodzajów małych przedmiotów, na przykład ryż, groch, guziki, spinacze do papieru, monety groszowe lub małe gumki do mazania.

Przygotowanie:
Wspólnie z dzieckiem napełnijcie częściowo pięć par grzechotek: jedną parę ryżem, drugą grochem itd. W trakcie tej czynności można bawić się w liczenie na głos - trzy monety wkładamy do tego pojemnika i trzy do drugiego, sześć ziaren fasoli do tego pojemnika i sześć do drugiego.
Wymieszaj pojemniki, żeby rozdzielić pary, i ułóż je na stole.
Co może zrobić dziecko
Potrząsać pojemnikami i próbować odgadnąć, co znajduje się w środku.
Podnosić i potrząsać nimi, jeden po drugim, dopóki nie znajdzie się dwóch o podobnym brzmieniu. Potrząsnąć nimi jednocześnie, żeby upewnić się, ze brzmią tak samo.
Użyć pojemników jako grzechotek, żeby wybijać rytm przy śpiewaniu piosenek albo podczas słuchaniu muzyki (Kranowitz, 2015).

Zachęcam do przypomnienia słuchowych zagadek:
https://drive.google.com/open?id=1FM82IkClp_UAQ2EcHG7Gd0jPQ10-NHmt

https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc