Ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję słuchową

Percepcja słuchowa

Dźwięki dochodzące z otoczenia:

 • Rozpoznawanie odgłosów zwierząt: kwakania kaczki, gdakania kury, gęgania gęsi, gulgotu indyka, rżenia konia.
 • Rozpoznawanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia.
 • Naśladowanie odgłosów zwierząt (szczekania, piania, muczenia).
 • Tworzenie szeregu dźwięków wydawanych przez różne zwierzęta.
 • Naśladowanie ruchu narządów artykulacyjnych (warg, języka, policzków).
 • przeliczanie dźwięków dochodzących z otoczenia (np. ile razy zakukała kukułka, ile grzmotów słychać podczas burzy).
 • Określenie rodzaju dźwięków i czynności, które sygnalizują.
 • Rozpoznawanie dźwięków według różnych cech, np. ciche głośne.
 • Rozpoznawanie dźwięków charakterystycznych dla różnych pojazdów (karetki pogotowia, policji, straży pożarnej, samolotu), urządzeń elektrycznych (domofonu, robota kuchennego, wiertarki, młynka do kawy, piły elektrycznej, suszarki, krajalnicy, odkurzacza), zwierząt.
 • Identyfikowanie za pomocą słuchu czynności ze słyszanym dźwiękiem.
 • Wysłuchiwanie zmian w tempie i natężeniu wydawanych lub słyszanych dźwięków.
 • Zapamiętywanie sekwencji dźwięków różnego rodzaju.
 • Opisywanie słyszanych dźwięków za pomocą porównań, np. wiatr jest silny jak..., piorun jest szybki jak...
 • Zapisywanie słyszanej struktury za pomocą symboli (kółek, kresek).
 • Rozpoznawanie ciągłości dźwięków: ciągłe długie --------, krótkie--, przerywane - - - -.
 • Rysowanie kresek zgodnie z długością usłyszanego dźwięku, np. długi--------, krótki--.
 • Graficzne przedstawianie długości dźwięków, np. ustawianie klocków, patyczków zgodnie z usłyszanymi uderzeniami: III I IIII II.
 • Odtwarzanie dźwiękowe układów przestrzennych, np. klocki leżą przed dzieckiem w taki sposób: D D D lub D D D D D D; dziecko widząc taki układ, wystukuje rytm.
 • Kojarzenie i wyszukiwanie słyszanych lub obserwowanych struktur wzrokowych.