SPECJALISCI W NASZEJ PLACÓWCE

Psycholog mgr Katarzyna Durda-Delik

Neurologopeda mgr Magdalena Grochecka

Logopeda mgr Jadwiga Kowalczyk

Rehabilitant mgr Weronika Miklińska

Terapeuta SI mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek