ZAJECIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu prowadzone są dodatkowe bezpłatne zajęcia dla wszystkich grup wiekowych są to;

  • Język angielski
  • Religia
  • Rytmika

Godziny w których prowadzone są wyżej wymienione zajęcia dla poszczególnych grup, wywieszone są na tablicy informacyjnej, którą prosimy częściej „odwiedzać”.