Opłaty

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE
Należność za wyżywienie dziecka w przedszkolu wynosi:
Stawka dzienna 5,20 zł. x liczba dni w miesiącu.

 

Opłaty za świadczenie Przedszkoli płatne są z dołu do 10 dnia danego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy: