Opłaty

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE
Należność za wyżywienie dziecka w przedszkolu od 1 maja 2022 r.wynosi:
Stawka żywieniowa dzienna 8,00 zł. x liczba dni w miesiącu.

 

Opłaty za świadczenie Przedszkoli płatne są z dołu do 10 dnia danego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy.