Opłaty

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE
Należność za wyżywienie dziecka w przedszkolu wynosi:
Stawka dzienna 5,60 zł. x liczba dni w miesiącu.

 Informuję, że od lipca 2020 r stawka żywieniowa wynosić będzie 6,00 zł

Opłaty za świadczenie Przedszkoli płatne są z dołu do 10 dnia danego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy.