Kwiecień- Miesiącem wiedzy o Autyźmie

Światowy Dzień Autyzmu

2 kwiecień 2020

 

Autyzm to trwające całe życie zaburzenie rozwojowe, które ma wpływ na umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz na zachowanie.

Zespół Aspergerajest formą autyzmu, w której pacjent ma trudności we wszystkich głównych obszarach, ale nie ma trudności w uczeniu się ani opóźnienia mowy.

Autyzm atypowy jest formą autyzmu, w której pacjent nie ma trudności we wszystkich głównych obszarach. Zaburzenie to może nie zostać zauważone do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.Niektórzy ludzie wolą pojęcie „problem ze spektrum autyzmu” (ang. autism spectrum condition, ASC) niż słowo „zaburzenie”.

 

 

Wczesne oznaki autyzmu u małych dzieci:

 

Lp.

Zachowanie

Czas występowania

1.

Brak  reakcji na własne imię

1. rok życia
(ok.8-10 mies.)

2.

Brak wskazywania

1. rok życia

3.

Brak empatycznego reagowania

20. miesiąc życia

4.

Ignorowanie ludzi

2. rok życia

5.

Nieinteresowanie się dziećmi

2. rok życia

6.

Preferowanie samotności

2. rok życia

7.

Ubogi repertuar zachowań w toku interakcji

1./2. rok życia

8.

Niewyciąganie rąk do ludzi

1./2. rok życia

9.

Nieuśmiechanie się w sytuacjach społecznych

2. rok życia

10.

Brak kontaktu wzrokowego

1./2. rok życia

11.

Brak adekwatnej mimiki (wyrażanie emocji)

1./2. rok życia

12.

Brak właściwej gestykulacji i wyrażania emocji za pomocą postawy

2. rok życia

13.

Nietypowe pozy

2. rok życia

14.

Brak naśladowania

20. miesiąc życia

15.

Pasywność, bierność

2. rok życia

16.

Hypotonia

2. rok życia

17.

Rozproszona uwaga

2. rok życia

18.

Nieposzukiwanie kontaktu z innymi osobami w celu dzielenia się z nimi swoimi emocjami (np. radością)

2. rok życia

19.

Nieposzukiwanie pocieszenia i nieoferowanie go

3. rok życia

20.

Krótki czas patrzenia na ludzi

12. miesiąc życia
20. miesiąc życia

21.

Niezdolność do ukierunkowania uwagi innych osób

2./3. rok życia

 

 Jadwiga Kowalczyk

logopeda