Artykuły

2013-10-13

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato.

fotoPoczytaj mi mamo, poczytaj mi tato, czyli jak czytanie bajek dzieciom wpływa na ich emocjonalny rozwój. Współczesna szkoła, przedszkole i nauczyciele w niej pracujący wprowadzają dziecko w świat lektur poszukując coraz to nowych sposobów zainteresowania książką i przygotowania świadomego odbiorcy dzieł literackich. Jeżeli dziecko nie zaspokoi podstawowych potrzeb wynikających z wrodzonej ciekawości świata dzięki książce - zwyciężą groźni konkurenci czytania - film i tel ...Więcej

2013-10-10

Jak powstaje dziecięca agresja?

fotoAgresja u dzieci - jak powstaje i jak można jej zapobiec? Pojęcie agresji oznacza zamierzone sposoby zachowania, które wyrządzają krzywdę żywej istocie lub też uszkadzają, czy niszczą jakiś przedmiot. Jednakże ten zamiar zaszkodzenia nie zawsze można jednoznacznie stwierdzić, jest to bowiem uzależnione od stanowiska każdego obserwatora oraz od warunków w których dana sytuacja miała miejsce. Dawniej uważano, że agresja wywodzi się od wrodzonego popędu liczne badania zaprzec ...Więcej