Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

"Metoda Ruchu Rozwijającego to metoda opracowana przez Weronikę Sherborne. Metoda ta wykorzystuje język ciała, a więc ruch, który pozwala na porozumienie się pomimo różnicy języka mówionego, czy poziomu intelektualnego rozmówców.

Główne założenia tej metody to:

  • rozwijanie świadomości własnego ciała i otoczenia,
  • usprawnienie sfery motorycznej,
  • dzielenie przestrzeni z innymi osobami,
  • nawiązywanie bliskiego kontaktu za pomocą zarówno ruchu jak i dotyku,
  • stymulowanie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka.

Metoda Ruchu Rozwijającego bazuje na prostocie i naturalności, dzięki czemu staje się metodą naturalną. Terapię zaproponowaną przez Weronikę Sherborne można wykorzystać w pracy z dziećmi, ale również dorosłymi, zarówno z tymi, którzy rozwijają się prawidłowo i którzy przejawiają zaburzenia rozwojowe.

W metodzie można wyróżnić kilka rodzajów ruchów:

  • prowadzący do poznania własnego ciała,
  • kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym,
  • wytworzenia związku z drugim człowiekiem,
  • współdziałania w grupie oraz ruch kreatywny.

Zajęcia zazwyczaj odbywają w grupie i przyjmują formę pracy w parach, przy czym przeważnie parę tworzy dziecko i dorosły, nauczyciel, rodzic albo terapeuta, jednak nie jest to reguła i w czasie takich zajęć pary mogą tworzyć dzieci. Pary należy dobrać w zależnie od potrzeb uczestników i ich możliwości, co powoduje, że może być to praca dziecka z terapeutą, ale i również starszego dziecka z młodszym, albo dziećmi, których poziom rozwoju, stopień zaburzenia funkcjonowania psychomotoryczny jest różny.

Zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne są bardzo popularne i często stosowane w pracy z dziećmi, zarówno tymi z zaburzeniami rozwojowymi jak i rozwijającymi się prawidłowo. Głównie spowodowane jest tym, że metoda ta dla dzieci bardzo naturalna oraz przynosząca wiele korzyści w dążeniu do uzyskania jak najbardziej prawidłowego rozwoju."

Źródło: https://pedagogika-specjalna.edu.pl/warsztat-pracy/metoda-ruchu-rozwijajacego-weroniki-sherborne/

Aby bardziej zwizualizować pracę niniejszą metodą, polecam krótki film ukazujący jej specyfikę:

https://www.youtube.com/watch?v=YeQ3S_LDD0A