KAŻDE TWOJE SŁOWO ZMIENIA ŻYCIE

KAŻDE TWOJE SŁOWO ZMIENIA ŻYCIE

Do szóstego roku życia dzieci bezkrytycznie przyjmują świat przedstawiany przez rodziców i wychowawców. Sposób, w jaki porozumiewamy się z dzieckiem oraz przekazujemy mu informacje i polecenia oraz to, jak opisujemy mu świat, ma ogromne znaczenie.

Niestety bardzo wiele dzieci styka się z przemocą emocjonalną. Jest to zjawisko, które większość rodziców stosuje wobec swoich dzieci nieświadomie, a czasem zwyczajnie bezmyślnie - nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Przemoc emocjonalna najczęściej jest odreagowaniem dorosłych na ciekawość, żywiołowość, spontaniczność lub niecierpliwość małego dziecka. Często dorośli przelewają własne emocjonalne niedobory z dzieciństwa na swoje dzieci i innych dorosłych.

Skutki przemocy emocjonalnej potrafią zbierać żniwo dopiero po wielu latach, dotykać dorosłego człowieka, którego pewność siebie, stabilność emocjonalna i poczucie własnej wartości zostały ograniczone lub odebrane w bardzo młodym wieku.
SAMOOCENA DZIECKA

Samoocena dziecka kształtuje się w pierwszych latach życia głównie pod wpływem opinii dorosłych – rodziców, krewnych, nauczycieli i wychowawców.

Dziecko, naznaczone przez dorosłego negatywną etykietą:

czuje się winne i mało wartościowe. Traci zaufanie do siebie i staje się niepewne, wstydliwe. W przyszłości będzie nadmiernie poczuwało się do winy i przypisywało sobie przyczyny niepowodzenia. Wykształci się „wyuczona bezradność”.
czuje się upokorzone – traci poczucie godności i jako dorosły człowiek nie potrafi postawić granic, walcząc o szacunek dla swojej osoby (jest mało asertywne).
traci zaufanie do opiekuna/rodzica a bezpieczna, pozytywna więź emocjonalna zamienia się w niepewność. Próby ponownego zbliżenia się do mamy czy taty są blokowane przez uczucia niechęci, wstydu i strachu.
będzie w przyszłości kierować się negatywnymi sugestiami rodzica (samospełniająca się przepowiednia), popełniać błędy w działaniu i utwierdzać się w negatywnym mniemaniu o sobie (będzie działało sprzężenie zwrotne, wzmacniające niskie poczucie wartości).
w przyszłości, jako człowiek dorosły, będzie tak samo lub podobnie traktowało swoje dziecko.

SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ ŚWIADOMYM RODZICEM

Fundacja Rodzice Przyszłości, której celem jest dostarczanie rodzicom wsparcia, naukowej wiedzy i praktycznej pomocy w wychowywaniu zdrowych emocjonalnie dzieci, rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy emocjonalnej. Został przygotowany - we współpracy z ekspertami - bezpłatny, internetowy Test Świadomego Rodzica.

Jego celem NIE jest ocena rozwiązujących go osób, a jedynie zachęta do poszerzenia wiedzy o tym, jak wychować wolne od przemocy emocjonalnej, dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci, które będą mogły rozwinąć skrzydła w dorosłym życiu.

W ramach kampanii przygotowano również cykl filmów edukacyjnych stanowiących Vademecum Rodzica dostępne na stronie www.rodziceprzyszlosci.pl.

Honorowym patronem kampanii został Rzecznik Praw Dziecka. Kampania została zainagurowana 24 października b.r. podczas seminaryjnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w Senacie. Uczestnikiem posiedzenia była również redaktor naczelna serwisu SuperKid.pl. Kampania potrwa do końca bieżącego roku.

Bądź Świadomym Rodzicem – wypełnij bezpłatny test na stronie:
http://testy.rodziceprzyszlosci.pl/przemoc-emocjonalna/