O nas

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

 

NASZE ATUTY

 

 • znajdujemy się w samym centrum osiedla TATARY , z dala od zgiełku i hałasu - znajdujemy się więc w enklawie ciszy;
 • mamy  piękny duży ogród z lipami i sosnami, który wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt do zabaw;
 • posiadamy dobrze wyposażone sale zajęć, salę  gimnastyczno-rehabilitacyjną (w której znajduje się  sprzęt do terapii integracji sensorycznej), gabinet logopedyczno-psychologiczny;
 • nieliczna ilość dzieci w grupie do  20, w tym do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • w przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra - wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie magisterskie; na tym jednak nie poprzestajemy, większość z nas ukończyła studia podyplomowe, a także na bieżąco bierzemy udział w kursach, konferencjach i szkoleniach;
 • dzieci w naszym przedszkolu są pod stałą opieką specjalistów: psychologa, logopedy, rehabilitantki,  nauczycieli wspomagających;
 • rodzice mogą liczyć w każdej chwili na wsparcie i konsultacje;

 

 

KONCEPCJA PRACY

 • Integrowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze zdrowymi rówieśnikami. Propagowanie idei integracji dzieci wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole – wyrównywanie szans edukacyjnych, wsparcie dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.
 • Rozwijanie inteligencji wielorakiej w myśl koncepcji H. Gardnera:
 • Każde dziecko jest inne; posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji” ma swoje mocne i słabe strony
 • Wszystkie rodzaje inteligencji są sobie równe
 • Każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać
 • Budzenie świadomości ekologicznej - zbliżenie dzieci do świata przyrody, wdrażanie do odpowiedzialności za jej stan, kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do świata roślin  i zwierząt.
 • Podejmowanie działań związanych z profilaktyką zdrowia, współpraca z różnymi instytucjami i specjalistami oraz udział w organizowanych kampaniach prozdrowotnych, akcjach ekologicznych, szkoleniach i warsztatach
 • Kształtowanie u dzieci miłości do małej i wielkiej ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej