2021 rok


W ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3  podjęto następujące działania:

1. Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im.H.Łopacińskiego w Lublinie ( Filia nr 3 ):
-zapoznanie z zasadami funkcjonowania biblioteki, poznanie księgozbioru literatury dziecięcej,
- założenie Karty Grupowej i wypożyczenie pozycji książkowych z działu literatury dziecięcej, rozwijających zainteresowania postacią misia ( Światowy Dzień Misia - 25.11.2021r.) (fotorelacja na stronie przedszkola - w zakładce gr. Słoneczka)

2. Udział w konkursach zewnętrznych i wewnętrzprzedszkolnym promujących czytelnictwo:
- "Miś jest moim przyjacielem oraz książek bohaterem",
- "Pluszowy Miś",
- "Miś Uszatek i przyjaciele - książkowi bohaterowie, którzy łączą pokolenia".

3. Uroczyste obchody "Dnia Książkowego Misia" (25.11.2021).
- fotorelacja na stronie grup przedszkolnych, przygotowanie gazetek tematycznych w salach przedszkolnych,
- przybliżenie dzieciom Misia- bohatera literatury dziecięcej (Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Wojtek),
- tworzenie książeczek obrazkowych przez dzieci inspirowanych wysłuchanymi utworami.

4. Organizacja rodzinnego konkursu plastyczno-technicznego "Miś Uszatek i przyjaciele - książkowi bohaterowie, którzy łączą pokolenia" (22.11 - 30.11.2021)- fotorelacja na stronie przedszkola w zakładce wydarzenia i w Kronice Przedszkolnej.

5. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Symbole Niepodległej" w oparciu o wybrane pozycje literackie.

6. Udział w programie "Czytanie ma moc" (realizacja od 1.10.2021 do 30.06.2022)
- czytanie dzieciom książek zakupionych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- realizacja zadań z I części programu "Jesień z Paddingtonem" ( październik/listopad/grudzień 2021),
- przygotowanie gazetek tematycznych.

7. Opracowanie i przedstawienie rodzicom materiałów pedagogizacyjnych propagujących czytanie i znaczenie samodzielnego czytania książek przez dzieci:
- specjalne wydanie biutetynu "Integruś" o zaletach głośnego czytania - październik 2021,
- prezentacja + ulotka - listopad 2021.

8. Codzienne głośne czytanie dzieciom literatury w ramach akcji: "Cała Polska Czyta Dzieciom", "Czytające Przedszkola":
- wykorzystanie środków na zakup pozycji książkowych do codziennego czytania, stworzenie poszerzonej bazy literatury dziecięcej w kącikach czytelniczych,
- zorganizowanie grupowych Mini Bibliotek z możliwością wypożyczania książek.