ZASADY I REGUŁY

 

ZASADY I REGUŁY POSTĘPOWANIA
DLA RODZICÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU

Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.
UZASADNIENIE: My, pracownicy, chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.
Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.
UZASADNIENIE: Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.
Dziecko odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe nie pozostaje na terenie placówki.
UZASADNIENIE: Dziecko przy rodzicach nie zawsze zachowuje sie zgodnie z zasadami jakie obowiazuja w przedszkolu.
Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi.
UZASADNIENIE: Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady postępowania.
UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.
Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzice przedstawiają oświadczenie, że dziecko jest zdrowe.
UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.20, o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy.
UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.
W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.
Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
UZASADNIENIE: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.
Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
UZASADNIENIE: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.