Zasady ruchu drogowego

"Czerwone światło- stój!
 Zielone światło- idź!"

Poznawaliśmy podstawowe przepisy ruchu drogowego podczas zabawy i każdy miał jakieś zadanie. Było wspaniale!!
Czy rozpoznajecie jakie mieliśmy role? :)