Zabawy teatralne

„Nasze cienie”- zabawa naśladowcza.

 

Zabawa dla całej Rodziny ! Członkowie Rodziny dobierają się w pary. Jedna z osób wciela się w postać „cienia” ( następnie role odwracają się ). Wszystkie osoby biorące udział w zabawie poruszają się w rytm dowolnej, skocznej muzyki, a cienie naśladują ruchy osób z którymi są w parze. Po chwili następuje zamiana ról .

 

Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan „Teatr cieni”:

 

Rozmowa na temat treści wiersza. Dziecko może inscenizować zabawkami, które ma w domu jego treść:

 

„Teatr cieni”

 

Zaczynamy przedstawienie!
Główne role grają cienie!
Będą skakać, będą brykać,
biegać i koziołki fikać.
A jak długo ? Wiecie, dzieci ?
Tak, jak długo światło świeci.
Bo gdy zgaśnie, znikną cienie,
I skończone przedstawienie…

 

”Echo”- zabawa teatralna.

 

Członkowie Rodziny dobierają się w pary i stają w odległości metra od siebie. Jedno z nich wydaje z siebie różne dźwięki wysokie, niskie, głośne, ciche, a drugie słucha i jak najwierniej je odtwarza. Po pewnym czacie następuje zamiana ról.