Koledzy i koleżanki z M4

Wspólnie bawić się lubimy i dlatego razem słuchaliśmy ważnej lekcji o Wielkim wybuchu w przedszkolu Montessori z grips M4. Zajęcia poprowadziła Pani Beatka i huk i wybuch i zimne ognie były....