Dogoterapia w naszej grupie

Spotkania z panią Karoliną są dla nas kształcące a Milka swą obecnością wzbogaca wspólnie spędzone chwile...