Andrzejki...

Andrzejkową zabawą rozpoczęliśmy doroczną akcję charytatywną  "Góra Grosza". Zebrane monety będą wsparciem dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.