Święto Niepodległości

Grupa Słoneczka przygotowała występ z okazji Święta Niepodległości, który zwieńczył projekt edukacyjno-wychowawczy "Jestem Polką, jestem Polakiem". 

Dzieci recytowały piękne wiersze o Polsce, śpiewały piosenki patriotyczne, poznawały znaczenie słów: Polska, Polak/Polka, godło, flaga, hymn, niepodległość.