Leć Rakieto

Czy wy wiecie, że w rakiecie najciekawsza podróż w świecie? 
Proszę wsiadać do rakiety, niepotrzebne nam bilety.
Leć rakieto, szybko leć! Gwiazdkę z nieba chcemy mieć!
Leć rakieto, zawieź nas do dalekich, do dalekich gwiazd!
Już rakieta w niebo strzela, proszę trzymać się fotela! 
To jest jazda, co się zowie, aż się trochę kręci w głowie!