Góra Grosza...

Zabawą andrzejkową rozpoczęliśmy akcje charytatywne: Góra Grosza oraz Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Do końca grudnia gromadzimy dary rzeczowe oraz monety groszowe. Uczymy się dzielić dobrem...