Czytali nam gimnazjaliści

Uczniowie ze Społecznego Gimnazjum im. H.Ch. Andersena w Lublinie czytali naszym przedszkolakom... oczywiście baśnie autorstwa patrona ich szkoły - wybitnego duńskiego baśniopisarza.