Zabawy przy szopce i choince

W sercach- radosnego pokoju, w domach- świątecznego nastroju, w ustach- by dźwięki kolęd rozbrzmiewały, na stole- siaka i opłatka białego, na święta- dużo Miłości i łask obfitości.