Wycieczka do MPWiK

Nasze przedszkolaki odwiedziły Miejskie Przedsiębiortswo Wodociągów i Kanalizacji. Podczas wycieczki ruszyliśmy szlakiem rur, pomp i przyłączy. Tych współczesnych i historycznych.